Papir håndtering

Følg denne arbejdsgang når du skal lægge dine ark med etiketter eller skilte i din OKI A4 printer. Vi anbefaler, at du bruger den generelle bakke og lægger arkene som vist (du kan også se det på en youtube video ved at klikke her) :

Adskil arkene inden ilægning:

1. Åbn den generelle bakke foran på printeren (den kan være lidt svær at åbne de første gange):

 2. Fold bakken ud:

3. For sløjfer og A4-ark, åbn den ekstra holder, så hele arket er understøttet:

4. Tryk ned forinden på bakken til den klikker:

5. Ilæg et bundt etiketter og justér så de ligger i midten. Husk at adskille dem som beskrevet ovenfor. For sløjfer, hullerne væk fra printeren; for stiketiketter, pilene væk fra printeren; for hængetiketter og selvklæbende, kort kant ind mod printeren:

  

6. Tryk den blå knap til højre ind. Den skubber bakken op, så etiketterne sidder fast og er klar til brug: